Skärvåns dammar

Skärvån gav kraft åt liten och stor industri.

Anders Bard beskriver detta målande i sin bok ”Skärvåns dammar”

Skärvån, en liten å som är kanske mera att betrakta som en bäck. Den rinner mellan Skärvsjön och Mosjön i Åsenhöga socken i Småland, en sträcka på 2,5 km och med en fallhöjd på 70 meter. På denna korta sträcka har det sammanlagt funnits ett trettiotal fördämningar, varav de flesta har drivit olika former av verk. I äldre tider var det kvarnar, sågar och stampar följt av tråddragerier och räckhammare. Med industrialismen utvidgades omfattningen och skalan, ett järnbruk med masugn, stångjärnshammare, valsverk, klippspiksfabrik, gjuteri och mekanisk verkstad är några av de anläggningar som tillkom och utgjorde kärnan i Marieholms bruk. Boken ”Skärvåns dammar” är ett mycket konkret och talande exempel på industriutvecklingen i Gnosjöregionen. Denna inventering fungerar både som historisk beskrivning och guidebok. Författaren Anders Bard (f. 1961) har som femte generationen arbetat på bruket. Anders Bard är civilingenjör och arbetar numera inom vattenkraftsbranschen i sin dagliga gärning, vilket gör att han rör sig hemtamt både i trakten och i de tekniska beskrivningarna. Boken är redigerad och formgiven av Magnus Gustavsson, Jönköpings läns museum. Utgivning har gjorts möjlig genom bidrag från Stiftelsen J. Gust. Richert.

Författare: Anders Bard Antal sidor: 166
Förlag: Jönköpings läns museum, 2008, ISBN 978-91-85692-0
Boken finns att köpa via Kulturarv Marieholms kansli och Jönköpings läns museum. Pris 180 kronor.