Föreningen

Kallelse till föreningsstämma 23 mars 2023

Kulturarv Marieholm ekonomisk förening är juridiskt ansvarig för Projekt Kulturarv Marieholm

Föreningen bildades i september 2007.

Området sträcker sig från Åsenhöga i norr till Hillerstorp i söder, via Marieholms samhälle och Marieholmskanalen och sjöarna Mosjön och Flaten.

Föreningens styrelse:

Sture Jonsson, ordförande
Johan Malm, ledamot
Karl-Gunnar Sandström, sekreterare
Anders Hermansson, ledamot
Annika Särnmark, ledamot
Anders Bard, ledamot
Lage Bard, styrelsesuppleant
Berit Petersson, styrelsesuppleant

Övriga funktioner:

Kajsa Karlsson,  revisor
Lennart Lidqvist, revisor
Berit Skärfve Gullbrand, revisorsuppleant
Inga-Lill Norr, revisorsuppleant

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla de som vill stödja arbetet. Som ny medlem betalar Du en insats till föreningen. Denna är 100 kronor om du är enskild medlem. Varje år betalas sedan en medlemsavgift och för enskild medlem är denna 100 kronor.
Betala till Bankgironummer 5837-7722. Notera ”Medlem och aktuellt år”. Det går även bra att betala med Swish till nummer 123 538 0035